Vedligeholdelse


Vi opfylder dit ønske og står også for vedligeholdelse

En stor del af vores arbejdsområde består af vedligeholdelse af haver og anlæg for såvel private som offentlige institutioner og virksomheder. Vi varetage alle former for vedligeholdelsesopgaver efter anlæggets opførsel, så det bliver ved med at se flot ud. Vi tilbyder alle former for vedligeholdelsesopgaver/havearbejde og alm. havearbejde såsom:

  • Græsslåning
  • Lugning
  • Renholdelse
  • Beskæring/klipning af træer og buske
  • Gødskning
  • Klipning af hæk
  • Bortskaffelse af haveaffald

 - Enten som fast aftale eller blot som aftale fra gang til gang

    

Kontakt os