Udendørs belægningsprojekt

Kunden tog kontakt til os med ønske om at forskønne deres ældre forhave.
Ved 1. besøg hos kunden blev vi i fællesskab enig om designet af den nye forhave.

Alt belægning og beplantning blev ryddet og vi skabet dette fine resultat hvor kunden selv ønskede at tilplante bedet efterfølgende

Beplantning & græsprojekt

Efter at have vundet licitationsprojektet på have og landskabsdelen, udførte vi ud over belægning og inventar,  også beplantningsarbejdet samt anlægning af græsarealer omkring bygningen.

øvrigt projekt

Ved en villa var der gamle træer og buske på en lille skråning langs fortovet, som hvert år krævede en del klipning og beskæring. Kunden ønskede en del af beplantningen blev erstattet med et hegn som ikke kræver pasning. Vores opgave var således også at fjerne størstedelen af den eks. beplantning og udligne det skrånende terræn. Denne opgave løste vi med den lille støtte mur, og vi fik produceret dette hegn som vi har monteret på galvaniseret stolper, hvilke ud over at være vedligeholdelsesfrit, også har en lang holdbarhed.

Snerydning

Vi sørger for både manuel og maskinel snerydning og glatførebekæmpelse igennem vintersæsonen, og designer en aftale der passer til kundens behov.

Vi holder øje med nedbør og grader i døgnets 24 timer i kundens område, og vi vurderer derfor hvornår det er nødvendigt at rykke ud for at rydde sne og/eller udføre glatførebekæmpe

Vedligeholdelse

Vi udfører stort set alt inden for udendørs vedligeholdelse som f.eks.:

Græsklipning, buskrydning m.m. a både mindre og større arealer, lugning og rensning af bede/ ukrudtsbekæmpelse, hækklipning, beskæring, fejning, opsamling/opsugning af blade, opsamling af affald, gødskning, vanding tilplantning og pasning af plantekummer.

Vi yder skræddersyet vedligeholdelsesopgaver både som faste aftaler ud fra kundens ønsker og behov, men tilbyder naturligvis også gerne fra gang til gang aftaler, eller enkeltstående aftaler.

Kontakt os, og vi finder i fællesskab den helt rigtig løsning for netop dig/jer.